Il ruffinau speculant – 1911

Il ruffinau Speculant

Teater a Sedrun
(Corr.) Sco aunc en differents loghens en Surselva, aschia han era ils giuvens da Tujetsch puspei inaga vuliu delectar buns amitgs ed enconuschents da lunsch e da maneivel cun in bi toc dramatic. Per tal intent han els elegiu il drama „Il ruffinau speculant“ da professer Kimmacher, translatau en buna viarva romontscha da revendissim pader Baseli Berther.
Il toc datescha ord igl onn dalla fom 1817 e porscha a nus in viv maletg, co in ruffinau speculant haveva ord spir carezia cristiana perfin seschau neu tier il survetsch da cunterbanda. Quel ei lu sin in tal fatg vegnius trapplaus da siu nevs, ch’el haveva 12 onns vendiu ad engaschaders ed il qual era ussa s’avanzas tier capitani dils cunfins. El ha tratg giu la mascra a siu schi cristifideivel aug, che vegn lu persuenter mess en „Nro. stgir“.
Il translatur ha era capiu fetg bein, cun translatar duas rollas el lungatg tuatschin, da dar gronda veta humoristica al toc.
Ch’ei vegn generalmein giugau fetg bein, dattan ils vivs applaus davart dils numerus aspectaturs dalla dumengia vargada perdetga. In bien laud mereta era il Chor viril Sedrun per sias bialas prestaziuns.
Pia tgi che vul guder in per bialas uras da recreaziun mondi Gliendisdis-tscheiver a Sedrun.

– Las davosas producziuns da teater a Sedrun e Zignau e dils students claustrals a Mustér han rimnau e cuntentau gronds auditoris e seigi perquei remess cheu dueivel laud a tuts, ad acturs e dirigents. Sedrun ha giu il gliendisdis entuorn curonta auditurs mo da Mustér … mo la via da schletra ei per quels paucs dis era stada fetg buna. …